Buổi làm việc giữa công ty Trí Đức và người nhà Thực tập sinh trước xuất cảnh

IMG_5341

Buổi làm việc giữa công ty Trí Đức và người nhà Thực tập sinh trước xuất cảnh

IMG_5340

IMG_5339

IMG_5338

IMG_5341

Album ảnh Related