Kiểm tra linh kiện nhựa

Đơn hàng tháng 3/2022

24/02/2022 Quản Trị

  Đơn Hàng Số lượng Địa Điểm  Ngày Tuyển Kiểm tra linh kiện nhựa 2 nữ  Tỉnh AiChi 3/2022 Kiểm tra linh kiện điện tử 3 nam  Tỉnh Mie 3/2022 Gia công thiết bị chiếu sáng mộc 3 nữ Tỉnh Aichi 3/2022 Nông Nghiệp ( Vắt sữa bò) 4 nữ Tỉnh Hokkaido 3/2022 ———————————————————- * Đăng […]

Xem thêm