Thị trường Đài Loan

images

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ số 0601/CL- HÀN

16/07/2018 Quản Trị

1. Công xưởng: CỰ TƯƠNG 2. Địa chỉ nhà máy: khu Dương mai – Đào Viên 3. ngành nghề: sản xuất chế tạo thiết bị cơ khí 4. Nội dung công việc: hàn xì 5. Sản phẩm: gia công thiết bị cơ khí tự động hóa 6. Thời hạn hợp đồng: 3 năm II – […]

Xem thêm
cong-xuong-1

ĐƠN HÀNG số DL/07031 CƠ KHÍ

16/07/2018 Quản Trị

Công xưởng:  PHẨM DƯƠNG Địa chỉ nhà máy:  Khu Lô trúc – Đào Viên Nội dung công việc: THAO TÁC MAY CẮT, TIỆN, PHAY, HÀN NỐI KIM LOẠI Thời hạn hợp đồng:  3 Đơn thiếu tháng ( 2 năm 6 tháng; 2 năm 7 tháng; 2 năm 8 tháng) II – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN: […]

Xem thêm
Picture1

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ số DL05/0118 CƠ KHÍ

02/01/2018 Quản Trị

Công xưởng:  KIM HỒ Địa chỉ nhà máy:  Tân Bắc ngành nghề: sản xuất các sản phẩm kim loại Nội dung công việc:  thao tác máy cẩu, máy phun cát Sản phẩm: kim loại Thời hạn hợp đồng:  3 năm II – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN: Số lượng:  01 Giới tính: Nam Trình độ:  không […]

Xem thêm
Picture1

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ số DL04/0118 CƠ KHÍ

02/01/2018 Quản Trị

Công xưởng:  PHÚ ĐA LAI Địa chỉ nhà máy:  Đào Viên Nội dung công việc:  xử lý bề mặt, gia công mạ kim loại (treo móc + đóng gói + kiểm tra sản phẩm và các công việc liên quan. Thời hạn hợp đồng:  3 năm II – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN: Số lượng:  02 […]

Xem thêm
Picture1

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ số DL03/0118 LẮP RÁP

02/01/2018 Quản Trị

Công xưởng:  HỢP GIANG Địa chỉ nhà máy:  KCN Quan Âm – Đào Viên Nội dung công việc: làm lắp ráp đường ống PUC; lắp ráp mạch điện; thao tác bơm; máy cẩu, xe nâng Thời hạn hợp đồng:  3 năm II – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN: Số lượng:  05 Giới tính: Nam Trình độ:  […]

Xem thêm
Picture1

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ số DL02/0118 CƠ KHÍ

02/01/2018 Quản Trị

Công xưởng:  TẤT ĐẮC LAI Địa chỉ nhà máy:  Khu Lô trúc – Đào Viên Loại hình công việc: Công nghiệp chế tạo thiết bị cơ khi Nội dung công việc: thao tác máy tiện, máy phay, lắp ráp máy móc Thời hạn hợp đồng:  3 năm II – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN: Số lượng:  […]

Xem thêm