Một số hình ảnh giới thiệu đơn hàng xây dựng Rumani

16/07/2018 Quản Trị

Nghiệp đoàn làm việc với chủ sử dụng Một số hình ảnh công trường làm việc tại RumaniHiện nay đơn hàng bên rumani đang được công ty thúc đẩy và chuẩn bị để tuyển trong những ngày tới  

Xem thêm