Đơn hàng tháng 3/2022

Đơn hàng tháng 3/2022

 

Đơn Hàng Số lượng Địa Điểm  Ngày Tuyển
Kiểm tra linh kiện nhựa 2 nữ  Tỉnh AiChi 3/2022
Kiểm tra linh kiện điện tử 3 nam  Tỉnh Mie 3/2022
Gia công thiết bị chiếu sáng mộc 3 nữ Tỉnh Aichi 3/2022
Nông Nghiệp ( Vắt sữa bò) 4 nữ Tỉnh Hokkaido 3/2022

———————————————————-

* Đăng ký tham gia đơn hàng hồ sơ gửi về

Địa chỉ: Số 2, Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: (+84) 36985950

Email: nhatban@triducmdc.com.vn