Hình ảnh các hoạt động của công ty Trí Đức

Skype_Picture_2019_06_17T03_19_53_868Z

Hình ảnh các hoạt động của công ty Trí Đức

 

IMG_8056

Skype_Picture_2019_06_17T03_19_14_931Z

Hình ảnh cán bộ công nhân viên công ty Trí Đức

IMG_8059

Hình ảnh đón khách hàng của công ty Trí Đức

 

 

IMG_8061

IMG_8060

Hình ảnh tuyển dụng đơn hàng của công ty

Skype_Picture_2019_06_17T03_19_53_868Z

Hình ảnh đối tác Hàn Quốc đến làm việc tại công ty

Skype_Picture_2019_06_17T03_18_57_319Z

Hình ảnh xuất cảnh của các bạn học sinh công ty

Album ảnh Related