Hình ảnh giản dị trong lễ kỷ niệm 8 năm thành lập Công ty

Hình ảnh CT - TGD

Hình ảnh giản dị trong lễ kỷ niệm 8 năm thành lập Công ty

Tập thể Đoàn Viên Công Đoàn chúc mừng kỷ niệm thành lập công ty

1604019608758 1604019537398

Kỷ niệm 8 năm

 

Hình ảnh giản dị giữa Chủ tịch HĐQT và TGĐ  cùng nhau cắt bánh trong dịp kỷ niệm thành lập Công ty!

Hình ảnh CT - TGD

Album ảnh Related