HÌNH ẢNH HỌC VIÊN TỔ CHỨC ĐÓN XUÂN CANH TÝ 2020

Chúc mừng năm mơi

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN TỔ CHỨC ĐÓN XUÂN CANH TÝ 2020

 

Các học viên gói bánh và chuẩn bị mâm ngũ quả

1. Ảnh gói bánh 1

 

Ảnh gói bánh trưng 2

Ảnh gói bánh trưng 3

Ban Giám khảo đánh giá kết quả

2. Ảnh ban giám khảo đi chấm kết quả2. Giám khảo chấm thi

Giám khảo chấm thi

Một số hình ảnh dự thi

3. Một số hình ảnh dự thi

 

Hình ảnh dự thi 3

Hình ảnh dự thi 2

Đại diện các đội lên nhận giải

4. Nhận giải

Các học viên chụp ảnh kỷ niệm

Học viên chụp ảnh kỷ niệm

 

Đây là một cuộc thi ý nghĩa đối với tất cả các học viên và CBNV Công ty, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa yêu thương, gắn kết mọi người lại với nhau.

 

 

Album ảnh Related