Hình ảnh trao phần thưởng lớp đạt thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

imgpsh_fullsize_anim (5)

Hình ảnh trao phần thưởng lớp đạt thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

imgpsh_fullsize_anim (5) imgpsh_fullsize_anim (4) imgpsh_fullsize_anim (3) imgpsh_fullsize_anim (2)

Album ảnh Related