Một số hình ảnh giới thiệu đơn hàng xây dựng Rumani

1531711815485

Một số hình ảnh giới thiệu đơn hàng xây dựng Rumani

Nghiệp đoàn làm việc với chủ sử dụng 83B9F026-BF1C-41F7-9F9E-6AD1A92B883635B3304B-10EA-4A60-B33D-A1760C1F568CMột số hình ảnh công trường làm việc tại Rumani1531711827483153171182748215317118154861531711815487D52890D9-7188-49E5-9D47-FAC28D5CAE5774D6C2F1-CA88-4750-8A43-00946076D97D0BC016D3-08C8-46F0-AE2F-4EC1CA8A8FF5Hiện nay đơn hàng bên rumani đang được công ty thúc đẩy và chuẩn bị để tuyển trong những ngày tới

 

Thị trường khác Related