MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC TẬP – RÈN LUYỆN CỦA THỰC TẬP SINH CÔNG TY TRÍ ĐỨC

imgpsh_fullsize_anim (1)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC TẬP – RÈN LUYỆN CỦA THỰC TẬP SINH CÔNG TY TRÍ ĐỨC

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động rèn luyện, học tập của thực tập sinh công ty Trí Đức.

imgpsh_fullsize_anim

Hình ảnh các bạn học viên đang tham gia các lớp đào tạo tiếng Nhật của công ty

imgpsh_fullsize_anim (5)

Hình ảnh các bạn thực tập sinh đơn hàng xây dựng

imgpsh_fullsize_anim (2) imgpsh_fullsize_anim (3)

 

Hình ảnh lớp học Hộ lý , điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi.

imgpsh_fullsize_anim (6) imgpsh_fullsize_anim (4) imgpsh_fullsize_anim (1)

Học viên rèn luyện thể lực

Hình ảnh tập luyện ngoài trời của các bạn học viên công ty

 

 

Album ảnh Related